POLAND WOMEN'S RUN - REGULAMIN

Bieg odbędzie się w formule wirtualnej.

Dystans: 10 km, 5 km lub 3 km

Miejsce: Cała Polska + możliwość uczestnictwa za granicą

Termin: od 1 maja 2021 do 28 lutego 2022

Rejestracja wyników: Rejestracja wyniku nie jest obowiązkowa.

Wysyłka medali: Medale zamawiane są w turach. Wysyłka medalu zależy od daty rejestracji na zawody (uiszczenia opłaty). Im wcześniejsza data rejestracji tym szybciej wysyłany jest medal. Szczegóły w punkcie 6.

Limit czasu: brak

Dowolnie wybrana przez uczestnika trasa licząca 3, 5 lub 10 km.

Dystans można pokonać marszem.

  • Pakiet podstawowy – 10 zł

20% wpisowego zostanie przekazane na na zbiórki charytatywne.

Uczestniczka w ramach pakietu podstawowego otrzymuje wirtualny numer startowy i możliwość klasyfikacji na liście wyników.

  • Pakiet wraz z medalem – 38,90zł

Osoby chętne mogą zamówić pakiet startowy z medalem – medal zostanie wysłany pocztą.

  • Pakiet wraz z medalem + wysyłka zagranicę (Europa)– 58,90zł

Osoby mieszkające poza granicami naszego kraju mogą wziąć udział oraz otrzymać medal – koszt pakietu w takim przypadku zwiększa się do 58,90zł.

  • Wysyłka medalu poza Europę

Jeśli mieszkasz poza Europą i chciałabyś otrzymać medal – napisz do nas maila na biegikobiet@gmail.com – sprawdzimy ile kosztuje wysyłka do Twojego kraju.

Uwaga:

Jeśli zapisałaś się już na bieg i opłaciłaś wpisowe, a chciałabyś domówić medal – napisz do nas maila na biegikobiet@gmail.com – coś poradzimy 🙂 

Wpisowe jest bezzwrotne.

Medal może różnić się nieznacznie od prezentowanej wizualizacji.

Zapisy prowadzone są na stronie:

ZAPISY

Do biegu można dołączyć w każdej chwili. Można go ukończyć w dowolny dzień między 1 maja 2021 a 28 lutego 2022.

Uczestniczki biorą udział w biegu dobrowolnie.

Zapisując się na wydarzenie uczestniczki oświadczają, że zapoznały się i akceptują warunki niniejszego regulaminu.

Uczestniczką może zostać każda osoba, bez ograniczenia wiekowego. Osoby poniżej 18 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna. Osoby poniżej 14 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestniczki i uczestników w trakcie wykonywania przez nią indywidualnej aktywności fizycznej w ramach biegu wirtualnego.

Dystans 3, 5 lub 10km można pokonać marszem – nie ma limitu czasu.

Panowie również mogą wziąć udział w biegu i zadedykować go swojej drugiej połówce lub innej ważnej w jego życiu kobiecie 😉

Medale zamawiane są w turach. Im szybsza data zgłoszenia tym szybsza wysyłka medalu. Po zamówieniu danej tury medali są one produkowane (około 1 tydzień), a następnie wysyłane listownie. Dostarczenie przesyłki trwa zazwyczaj od 3 do 7 dni roboczych.

I tura

Dla osób zapisanych i opłaconych do 26 maja.

Wysyłka 31 maja.

Szacowana data otrzymania medalu  2.06 – 8.06

Kolejne tury

Kolejne tury co około miesiąc.

UWAGA! W przypadku zamówienia medali pod jeden adres będą one wysyłane w jednej przesyłce (dotyczy wysyłki w tej samej turze). 

W przypadku nie otrzymania medalu w terminie podanym w regulaminie prosimy o przesłanie takiej informacji na maila. Maksymalny czas zgłaszania braku otrzymania medalu wynosi 2 miesiące od uiszczenia opłaty.

Rejestracja wyniku nie jest obowiązkowa.

Czas można zmierzyć za pomocą dowolnego urządzenia (zegarka, telefonu, aplikacji biegowej).

Wynik wprowadzamy cyframi – nie jest konieczne załączanie żadnego dodatkowego pliku, ale osoby chętne mogą to zrobić w formie print screena lub zdjęcia zegarka.

Link do rejestracji wyniku znajduje się w mailu potwierdzającym rejestrację w zawodach – jeśli link nie dotarł napisz do nas na biegikobiet@gmail.com – wyślemy go ponownie.

  1. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Kocham Góry, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu. 
  2. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
  3. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności. 
  5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
  6. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.

&1 Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w biegach organizowanych przez Portal biegikobiet.pl

Uczestniczki biorą udział w każdym biegu dobrowolnie.
Zapisując się na wydarzenie uczestniczki oświadczają, że zapoznały się i akceptują warunki niniejszego regulaminu.
Przestrzeganie niniejszego regulaminu przez Uczestniczki jest obowiązkowe.

UCZESTNICZKA –to osoba fizyczna biorąca udział w biegu po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności wskazanych przez Organizatora w formularzu zapisów. Uczestniczką może zostać każda osoba, bez ograniczenia wiekowego. Osoby poniżej 18 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna. Osoby poniżej 14 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

PORTAL –Strona internetowa działająca pod adresem biegikobiet.pl, organizator biegów wirtualnych.
 
& 2 Charakterystyka biegów wirtualnych
1. Celem biegów jest połączenie indywidualnej aktywności fizycznej z działalnością charytatywną.
2.Zapisując się uczestniczki wpłacają wpisowe. Wpisowe jest bezzwrotne.
3.Uczestniczki wykonują indywidualnie wskazaną przez siebie aktywność fizyczną w określonym zapisami danego biegu terminie.
4.Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestniczki w trakcie wykonywania przez niej indywidualnej aktywności fizycznej w ramach akcji organizowanej przez Portal.
5.Organizator zastrzega sobie możliwość sprzedaży dodatkowych gadżetów w ramach akcji.
 
& 3 Rozpowszechnianie wizerunku
1.Uczestniczka upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku oraz wpisów dotyczących akcji w mediach społecznościowych Uczestnika na Portalu oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
2.Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w & 3 powyżej odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez Uczestniczkę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu w momencie zapisania się na wydarzenie poprzez formularz zapisów. Zezwolenie udzielone przez Uczestniczkę w powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych. Oświadczenie woli –zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu Wydarzenia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 k.c.
 
& 4 Inne
1.Logo i nazwa Portalu są prawnie chronione i stanowią własność Fundacji. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Fundacji, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
2.Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
6.Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu. Nowe zapisy wchodzą w życie z dniem opublikowania nowego regulaminu.