BIEG KOBIET - JESIEŃ - REGULAMIN

Bieg odbędzie się w formule wirtualnej.

Dystans: 10 km, 5 km lub 3 km

Miejsce: Cała Polska + możliwość uczestnictwa za granicą

Termin: od 15 do 30 października

Rejestracja wyników: osoby, które chcą być sklasyfikowane na liście wyników mają czas rejestrację wyniku najpóźniej do 5 listopada. Rejestracja wyniku nie jest obowiązkowa.

Wysyłka medali: Medale zostaną zamówione po zakończeniu zapisów (30.10), następnie po około 7 dniach, gdy medale do nas dotrą zostaną spakowane i wysłane do Was. Powinny pojawić się po około 3-7 dniach od wysłania.

Dowolnie wybrana przez uczestnika trasa licząca 3, 5 lub 10 km.

Dystans można pokonać marszem.

  • Pakiet podstawowy – 5 zł (do 15 października) oraz 10 zł (do 30 października)

20% wpisowego zostanie przekazane na na zbiórki charytatywne.

Uczestniczka w ramach pakietu podstawowego otrzymuje wirtualny numer startowy i możliwość klasyfikacji na liście wyników.

  • Pakiet wraz z medalem – 34,90zł (do 15 października) oraz 39,90zł (do 30 października)

Osoby chętne mogą zamówić pakiet startowy z medalem – medal zostanie wysłany pocztą.

  • Pakiet wraz z medalem + wysyłka zagranicę (Europa)– 54,90zł (do 15 października) oraz 59,90zł (do 30 października)

Osoby mieszkające poza granicami naszego kraju mogą wziąć udział oraz otrzymać medal – koszt pakietu w takim przypadku zwiększa się do 59,90zł.

  • Wysyłka medalu poza Europę

Jeśli mieszkasz poza Europą i chciałabyś otrzymać medal – napisz do nas maila na biegikobiet@gmail.com – sprawdzimy ile kosztuje wysyłka do Twojego kraju.

Uwaga:

Jeśli zapisałaś się już na bieg i opłaciłaś wpisowe, a chciałabyś domówić medal – napisz do nas maila na biegikobiet@gmail.com – coś poradzimy 🙂 

Wpisowe jest bezzwrotne.

Medal może różnić się nieznacznie od prezentowanej wizualizacji.

Zapisy prowadzone są na stronie:

ZAPISY

Bieg można ukończyć w dowolny dzień między 15.10 – 30.10.2023.

Uczestniczki biorą udział w biegu dobrowolnie.

Zapisując się na wydarzenie uczestniczki oświadczają, że zapoznały się i akceptują warunki niniejszego regulaminu.

Uczestniczką może zostać każda osoba, bez ograniczenia wiekowego. Osoby poniżej 18 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna. Osoby poniżej 14 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestniczki i uczestników w trakcie wykonywania przez nią indywidualnej aktywności fizycznej w ramach biegu wirtualnego.

Dystans 3, 5 lub 10km można pokonać marszem – nie ma limitu czasu.

Panowie również mogą wziąć udział w biegu i zadedykować go swojej drugiej połówce lub innej ważnej w jego życiu kobiecie 😉

Medale zostaną zamówione po zakończeniu zapisów (30.10), następnie po około 7 dniach, gdy medale do nas dotrą zostaną spakowane i wysłane do Was. Powinny pojawić się po około 3-7 dniach od wysłania.

Uwaga! Organizator nie odpowiada za niedostarczenie medalu w przypadku podania przez uczestnika błędnego adresu do wysyłki. W takim przypadku prawdopodobnie zostanie zwrócony do nadawcy – i wysłany ponownie na koszt uczestnika.

W przypadku zamówienia medali pod jeden adres będą one wysyłane w jednej przesyłce (dotyczy wysyłki w tej samej turze).

 W przypadku nie otrzymania medalu w terminie podanym w regulaminie prosimy o przesłanie takiej informacji na maila. Maksymalny czas zgłaszania braku otrzymania medalu wynosi 2 miesiące od zakończenia biegu.

Rejestracja wyniku nie jest obowiązkowa.

Czas można zmierzyć za pomocą dowolnego urządzenia (zegarka, telefonu, aplikacji biegowej).

Wynik wprowadzamy cyframi – nie jest konieczne załączanie żadnego dodatkowego pliku, ale osoby chętne mogą to zrobić w formie print screena lub zdjęcia zegarka.

Link do rejestracji wyniku znajduje się w mailu potwierdzającym rejestrację w zawodach – jeśli link nie dotarł napisz do nas na biegikobiet@gmail.com – wyślemy go ponownie.

  1. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Kocham Góry, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu. 
  2. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
  3. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności. 
  5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
  6. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.

&1 Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w biegach organizowanych przez Portal biegikobiet.pl

Uczestniczki biorą udział w każdym biegu dobrowolnie.
Zapisując się na wydarzenie uczestniczki oświadczają, że zapoznały się i akceptują warunki niniejszego regulaminu.
Przestrzeganie niniejszego regulaminu przez Uczestniczki jest obowiązkowe.

UCZESTNICZKA –to osoba fizyczna biorąca udział w biegu po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności wskazanych przez Organizatora w formularzu zapisów. Uczestniczką może zostać każda osoba, bez ograniczenia wiekowego. Osoby poniżej 18 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna. Osoby poniżej 14 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

PORTAL –Strona internetowa działająca pod adresem biegikobiet.pl, organizator biegów wirtualnych.
 
& 2 Charakterystyka biegów wirtualnych
1. Celem biegów jest połączenie indywidualnej aktywności fizycznej z działalnością charytatywną.
2.Zapisując się uczestniczki wpłacają wpisowe. Wpisowe jest bezzwrotne.
3.Uczestniczki wykonują indywidualnie wskazaną przez siebie aktywność fizyczną w określonym zapisami danego biegu terminie.
4.Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestniczki w trakcie wykonywania przez niej indywidualnej aktywności fizycznej w ramach akcji organizowanej przez Portal.
5.Organizator zastrzega sobie możliwość sprzedaży dodatkowych gadżetów w ramach akcji.
 
& 3 Rozpowszechnianie wizerunku
1.Uczestniczka upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku oraz wpisów dotyczących akcji w mediach społecznościowych Uczestnika na Portalu oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
2.Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w & 3 powyżej odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez Uczestniczkę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu w momencie zapisania się na wydarzenie poprzez formularz zapisów. Zezwolenie udzielone przez Uczestniczkę w powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych. Oświadczenie woli –zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu Wydarzenia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 k.c.
 
& 4 Inne
1.Logo i nazwa Portalu są prawnie chronione i stanowią własność Fundacji. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Fundacji, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
2.Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
6.Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu. Nowe zapisy wchodzą w życie z dniem opublikowania nowego regulaminu.